Ubytování
Železná ruda

Technický popis

 • Všechny rodinné domy jsou v energetické náročnosti budov kategorie „B“

 • Železobetonová základová deska o tloušťce 300mm

 • Nosné stěny objektu vyzděny z cihelných bloků na maltu, vnitřní příčky cihelné na maltu, strop nad 1NP z panelů, strop nad 2NP tvoří SDK podhled

 • Střecha tvořená dřevěnými sbíjenými vazníky, tepelná izolace z minerálních vláken tl. 140 mm do roštu pro SDK a 160 mm mezi vazníky, klempířské prvky – titanzinkový plech 0,7 mm nebo ocelová krytina Ruukki Clasic

 • Izolace proti vodě – hydroizolační modifikované asfaltové pásy jako tlaková izolace a izolace proti radonu

 • Tepelná izolace – podlaha 1NP – polystyren EPS tl. 100 mm, vnější zateplení stěn – kontaktní zateplovací systém – desky z polystyrenu tl. 180 mm

 • Podhledy – SDK, v koupelnách impregnované

 • Podlahy – na tep. izolaci v 1NP a kročejovou izolaci ve 2NP provedena betonová mazanina tl. v rozmezí 45-75 mm, od stěn podlahy oddilatovány  dilatačním páskem, podlahu koupelna, WC, chodby tvoří keramické dlažba, ostatní podlahy dřevolaminátová podlaha

 • Výplně otvorů – plastová okna s izolačními trojskly Salamander Streamline

 • Vnitřní dveře dřevěné foliové provedení do obložkových zárubní

 • Vnitřní povrchy stěn - jednovrstvé vápenosádrové omítky, bílá barva; keramické obklady na WC a v koupelnách, vnější omítky provedeny jako součást zateplovacího systému

 • Vodovod – na hranici pozemku vodoměrná šachta, vnitřní rozvod materiál Hostalen PN 20, příprava pro napojení myčky a pračky, na venkovní stěně osazen venkovní kohout.

 • Kanalizace splašková – napojena do revizní šachty na konci přípojky

 • Kanalizace dešťová – z RD svedena do vsakovací jímky na pozemku, ostatní dešťová voda – mělký vsak do přilehlých ploch

 • Vnitřní kanalizace – materiál PVC-KG pro potrubí uložené v zemi, materiál PVC-HT – odpady a připojovací potrubí s odvětráním nad střechu ventilační hlavicí.

 • Topení a příprava TV – tepelné čerpadlo vzduch/voda Mitsubishi Electric, které bude regulováno v závislosti na venkovní teplotě (venkovní jednotka u jižní fasády RD + vnitřní jednotka v technické místnosti 1.NP RD ). Vestavěný bivalentní zdroj tepla elektrokotel bude sloužit jako záložní zdroj tepla. Teplovodní dvoutrubková otopná soustava s nuceným oběhem, v koupelně osazen přímotopný elektrický žebřík.

 • Krbová kamna firmy ROMOTOP, typ EVORA 03, plech včetně propojení do komína, podkladního plechu a montáže kamen (dodavatel: Kamna Krby Topení s.r.o., Cukrovarská 2, Plzeň).

 • Pro krbová kamna v obývacím pokoji je proveden systémový komín o průměru 180 mm s přívodem vzduchu.

 • Teplá voda bude připravována v integrovaném zásobníkovém ohřívači o objemu 190 l, příprava TV bude upřednostněna před vytápěním.

 • Součástí standardu je příprava pro případnou fotovoltaiku (rozvedení husích krků)

 • Odvětrání WC a koupelen nucené, v kuchyni provedena příprava pro odtah digestoří do venkovního prostoru.

 • Venkovní úpravy – přístupové chodníky a terasy budou provedeny z bet. dlažby, příjezdové cesty z pojezdové bet. dlažby, ostatní plocha ohumusována.

 • Elektroinstalace silnoproud – rozvaděč měření v pilířovém provedení, domovní rozvaděč v plechovém provedení na povrch, rozvody pod omítkou a v konstrukci příček, ovladače a zásuvky budou typové ABB Tango, proveden vnější systém ochrany před bleskem a vnitřní přepěťové ochrany

 • Elektroinstalace slaboproud – domácí audiosystém s tablem u vrátek a dvěma domácími telefony, PC síť – metalické rozvody kategorie 5e, zásuvky počítačové sítě  dvojité RJ 45, osazen stožár pro STA s anténou pro DVB-T a parabolou pro DVB-S s provedením rozvodu kabelů do zásuvek. Kabely uloženy v PVC trubkách.

 • Součástí standardu je lávka v půdním prostoru (12 x 0,6 m) z OSB desek.

 • Součástí standardního vybavení RD není kuchyňská linka včetně spotřebičů + kompletace interiérových světel

 • U vstupu na pozemek umístěna prefabrikovaná garáž s lamelovými vraty na el. pohon.

 • Podél hranice pozemku orientované k ulici bude plaňkový plot. Vnitřní oplocení bude kombinace plaňkového plotu a plotu z pletiva na ocelových sloupcích.

Mapa