Ubytování
Železná ruda

Technický popis rodinného domu

 • Všechny rodinné domy jsou v energetičné náročnosti budov kategorie „B“
 • Základové pasy z prostého betonu, pod základovou desku budou pasy navýšeny zdí z bednících dílců
 • Nosné stěny objektu vyzděny z cihelných bloků na maltu, vnitřní příčky cihelné na maltu, strop nad 1NP z panelů, strop nad 2NP tvoří SDK podhled
 • Střecha sedlová tvořená u typi 1.1.-1.6. dřevěným krovem, u ostatních typů je střecha tvořená dřevěnými sbíjenými vazníky, tepelná izolace z minerálních vláken tl. 60 mm do roštu a 180 mm pod vazníky, klempířské prvky – titanzinkový plech 0,7 mm nebo ocelová krytina Ruukki Clasic
 • Izolace proti vodě – hydroizolační asfaltové pásy jako tlaková izolace a izolace proti radonu
 • Tepelná izolace – podlaha 1NP – polystyren EPS tl. 120 mm, vnější zateplení stěn – kontaktní zateplovací systém – desky z polystyrenu tl. 160 mm
 • Podhledy – SDK, v koupelnách impregnované
 • Podlahy – na tep. izolaci v 1NP a kročejovou izolaci ve 2NP provedena betonová mazanina tl. 50 mm, od stěn podlahy oddilatovány  dilatačním páskem, podlahu koupelna, WC, chodby tvoří keramické dlažba, ostatní podlahy dřevolaminátová podlaha
 • Výplně otvorů – plastová okna ( předpoklad od firmy VEKRA) s izolačními trojskly Uw=1,1 třída III
 • Vnitřní dveře dřevěné foliové provedení do obložkových zárubní
 • Vnitřní povrchy stěn omítky, keramické obklady na WC a v koupelnách v. 2,0 m, vnější omítky provedeny jako součást zateplovacího systému, mezi některými okny bude proveden zavěšený dř. Obklad
 • Vodovod – na hranici pozemku vodoměrná šachta, vnitřní rozvod materiál Hostalen PN 20, , příprava pro napojení myčky a pračky, na venkovní stěně osazen venkovní kohout, příprava teplé vody v elektrickém zásobníkovém ohřívači
 • Kanalizace splašková – napojena do revizní šachty na konci přípojky
 • Kanalizace dešťová – z RD svedena do vsakovací jímky na pozemku, ostatní dešťová voda – mělký vsak do přilehlých ploch
 • Vnitřní kanalizace – materiál PVC-KG pro potrubí uložené v zemi, materiál PVC-HT – odpady a připojovací potrubí s odvětráním nad střechu ventilační hlavicí.
 • Topení – elektrické podlahové topení – elektrické topné kabely s napojením na prostorový termostat s podlahovým senzorem, v koupelně osazen přímotopný elektrický žebřík, naprogramování každé místnosti individuálně
 • Pro krbová kamna v obývacím pokoji je proveden jednoprůduchový systémový komín o průměru 200 mm s přívodem vzduchu.
 • Odvětrání WC a koupelen nucené, v kuchyni provedena příprava pro odtah digestoří do venkovního prostoru, součástí standardu není dodávka a montáž kuchyňské linky a spotřebičů.
 • Venkovní úpravy – přístupové chodníky a terasy budou provedeny z bet. dlažby, příjezdové cesty z pojezdové bet. dlažby, ostatní plocha ohumusována.
 • Elektroinstalace silnoproud – rozvaděč měření v pilířovém provedení, domovní rozvaděč v plechovém provedení na povrch, rozvody pod omítkou a v konstrukci příček, ovladače a zásuvky budou typové ABB Tango, proveden vnější systém ochrany před bleskem a vnitřní přepěťové ochrany
 • Elektroinstalace slaboproud – domácí audiosystém s tablem u vrátek a dvěma domácími telefony, PC síť – metalické rozvody kategorie 5e, zásuvky počítačové sítě  dvojité RJ 45, osazen stožár pro STA s anténou pro DVB-T a parabolou pro DVB-S s provedením rozvodu kabelů do zásuvek. Kabely uloženy v PVC trubkách.
 • Součástí standardního vybavení není kuchyňská linka včetně spotřebičů.
 • U vstupu na pozemek umístěna prefabrikovaná garáž s lamelovými vraty na el. Pohon
 • Oplocení orientované k ulici U Velkého rybníka bude zděné, výšky 2,5 m.podél hranic pozemku orientované k ulici bude kombinace zděného oplocení a plaňkového plotu. Vnitřní oplocení bude z pletiva na ocelových sloupcích.

 

Mapa